ادامه تحقیقات و بازداشت دو مظنون دیگر حمله تروریستی لندن

04 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ادامه بازرسى ها و تحقيقات در ارتباط با حمله تروريستى لندن، پليس اين كشور دو مظنون ديگر را دستگير كرده و اين بازداشت ها را براى روشن شدن زواياى مختلف اين حمله كه داعش مسئوليت آن را بر عهده گرفته مهم توصيف كرده است. گزارشی از نیلوفر پورابراهیم