اسقف اعظم بریتانیا هویت پدر واقعی خود را شناخت

21 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

جاستین ولبی اسقف اعظم کلیسای کانتربوری شبنه اعلام کرد، پدر واقعی اش منشی وینستون چرچیل نخست وزیر اسبق بریتانیاست. آقای ولبی که عالی مقام ترین روحانی در کلیسای بریتانیاست ماه گذشته از طریق آزمایش دی ان ای به هویت پدر واقعی خود پی برده، اما می گوید که این کشف احساس هویتش را دگرگون نکرده است.