موج مهاجرت اقلیت مسلمان اویغور از چین در پی سرکوب گسترده

14 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مهاجرت اقلیت مسلمان اویغور از چین در پی سرکوب این اقلیت مذهبی توسط حکومت آن کشور، رو به افزایش داشته است. گزارش صدای آمریکا در این باره و گفتگو با یکی از پناهجویان اویغور را ببینید: