وضعيت اسفبار جاده نوبران به قلعه گزل دره در نزدیکی ساوه

10 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فیلم ارسالی شما: جاده‌ای به طول ۴۰کیلومتر از بخش نوبران تا روستای قلعه گزل دره که ۲۰سال نوسازی نشده. این جاده رابط بین استان مرکزی و همدان است و مردم ۴۰روستا در آن تردد دارند. به گفته این مخاطب صدای آمریکا از بازسازی جاده توسط اهالی محلی هم جلوگیری شده