تبادل آموزشی دانشگاه های کالیفرنیا و پزشکی تهران

30 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

این تبادل آموزشی با تلاش مرکز بهداشت جهانی دانشگاه یو سی ال ای و اعطای مجوز بشردوستانه وزارت خزانه داری آمریکا امکان پذیر شد.