استفاده بیشتر از تخصص زنان در امارات متحده عربی

26 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

استفاده از تخصص زنان در کشورهای عربی به ویژه امارات متحده روز به روز در حال گسترش است و زنان در این کشورها نقش رهبری خود را به ویژه در بخش تولیدی بروز می دهند. مشوق اصلی این روند دولتهای منطقه هستند که قصد دارند از این نیروی دست نخورده حداکثر استفاده را در افزایش تولیدات خود ببرند.