رانندگی زنان در عربستان سعودی و حقوق شهروندی

05 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

صدور غیرمنتظره اجازه رانندگی به زنان در عربستان سعودی مورد استقبال محافل سیاسی و حقوق بشری سراسر جهان قرار گرفته و به گفته تحلیلگران گام مثبتی در احیای حقوق زنان و فهرست اصلاحات آن کشور در راستای رسیدن به برابری حقوق شهروندان تلقی می شود.