معرفی آداب و رسوم آل نهیان در کاخ موزه المویجی امارات

04 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

قصر المویجعی که اوایل قرن بیستم در العین بنا شد، نماد قدرت خاندان آل نهیان در قرن گذشته بوده است. این قصر که زادگاه رئیس حکومت امارات است، اکنون به موزه ای تبدیل شده که تاریخ، آداب و رسوم خاندان حاکم را به نمایش می‌گذارد.