نخست وزیر امارات اداره هفت وزارتخانه را به وزیران زن سپرد

26 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نخست وزیر امارات متحده عربی وزیران کابینه خود را معرفی کرد. وزارتخانه‌های سعادت، امور جوانان و مدارا و تسامح، سه وزارتخانه جدید امارات هستند که سه وزیر زن در راس آنها قرار گرفته‌اند.