تزئینات کریسمس کنار گرافیتی بنکسی در هتل پنج ستاره بیت اللحم، در چند متری دیوار جدایی کرانه باختری و اسرائیل

30 آذر 1398