تظاهرات و ناآرامی کاراکاس را فرا گرفت

17 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پس از آنکه ِ لئوپولدو لوپز، رهبر زندانی مخالفان در ونزوئلا ، به ترویج خشونت و سازمان دهی اعتراض های ضد دولتی متهم شد، تظاهرات و ناآرامی کاراکاس را فرا گرفت. تظاهرات با حضور ده ها نفر از آخرین ساعات جمعه شب آغاز شد و تا روز شنبه ادامه یافت.