تظاهرات و کشتار مخالفان در سومین سالروز انقلاب مصر

05 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

درمصر، خشونت های مرگبار، آئین های سومین سالگرد قیام مردمی منجر به سرنگونی حسنی مبارک را خدشه دار ساخته است. مقامات مصری از کشته شدن دست کم نه نفر در جریان توسل به زور نیروهای دولتی برای متفرق ساختن معترضین مخالف دولت در قاهره خبر می دهند.