تظاهرات طرفداران مالکیت اسلحه در ریچموند ایالت ویرجینیا؛ گزارش خبرنگار اعزامی صدای آمریکا

30 دی 1398