تظاهرات صلح در مکزيک

02 آبان 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نزديک به پانصد دلقک در اعتراض به خشونت های جاری در شهر مکزيکو سيتی به تظاهراتی توام با خنده و رقص پرداختند.