تظاهرات مخالفان نظام دوحزبی در حاشيه کنوانسيون دمکراتها

13 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حاشيه مجمع ملی حزب دموکرات در شهر شارلوت (ايالت کارولينای شمالی) عده ای از فعالين سياسی مخالف نظام دوحزبی در خيابان ها به تظاهرات اعتراضی پرداختند. سيامک دهقان پور با تعدادی از اين تظاهرکنندگان گفتگوهای کوتاهی انجام داد و نظر آنان را درباره سياست روز جويا شد.