تظاهرات علیه قانون ایست – بازرسی در نیویورک

16 تیر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

قانون ایست – بازرسی صدای خیلی از اقلیت ها و مردم عادی رو در نیویورک درآورده ، گزارش ملودی صفوی در مورد تظاهرات جمعی از همین به قول معروف اقلیت ها در هفته گذشته در نیویورک که اعتراضی جدی بود اما توام با آرامش و سکوت