تظاهرات کردها در دفاع از سه زن فعال در فرانسه

22 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پاریس، لندن، و استانبول شاهد تظاهرات کردهایی بود که خواستار برقراری عدالت در پرونده ترورسال پیش سه زن فعال کرد در فرانسه بودند. اما تحقیقات مقامات فرانسه در این باره که با دستگیری یک شهروند ترکیه همراه بود هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. گزارش از توماج پیلتن.