تظاهرات خيابانی در بانکوک پس از کودتای نظامی

07 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

یک هفته پس از کودتای نظامی در تایلند، بانکوک پایتخت آن کشور امروز نیز شاهد تظاهرات خیابانی بود. ارتش تایلند هفته گذشته کودتا کرد، و ژنرال چان او چا، رئیس ستاد نیروهای نظامی، که خود را نخست وزیر خوانده است ضمنا بسمت رئیس کمیته ای بنام «آرامش و ثبات» منصوب شد.