تظاهرات در پایتخت اوکراین همچنان ادامه دارد

08 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تظاهرات در کی یف پایتخت اوکراین که از اواخر ماه نوامبر شروع شد همچنان ادامه دارد. ناآرامی های اوکراین از زمانی آغاز شد که ویکتور یاناکوویچ رئیس جمهوری آن کشور از امضای پیمان تجاری با اتحادیه اروپا که راه را برای پیوستن اوکراین به آن اتحادیه هموار می کند خودداری کرد. گزارش از نازی پويا.