تظاهرات در اکراین

28 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فعالان اوکراینی در اعتراض به قانونی که تظاهرات را در آن کشور غیر قانونی می کند به راه پیمایی پرداختند. طبق این قانون که اخیرا در پارلمان اوکراین تصویب شد متخلفان به ۲ تا ۱۵ سال حبس محکوم می شوند.