تظاهرات بستگان خشمگين مسافران چينی هواپيمای مالزی

07 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بی خبری خانواده سرنشینان هواپیمای مسافری ناپدید شده مالزی اکنون به خشم و ناامیدی تبدیل شده است. بستگان خشمگین مسافران چینی این هواپیما در روز سه شنبه مقابل سفارت مالزی در پکن دست به تظاهرات زدند.