تظاهرات اعتراضی به کنترل اينترنت در ترکيه

29 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دو شهر بزرگ ترکیه شب گذشته صحنه تظاهرات ضد دولتی و درگیری معترضان به لایحه پشنهادی کنترل اینترنت توسط دولت آن کشور بود. پلیس ضد شورش ترکیه برای مهار تظاهرکنندگان خشمگین به استفاده از گاز اشک آور متوسل شد.