تعیین تکلیف حکومت برای پوشش زنان

12 مرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حکومت ایران اعتقاد دارد که دشمن از حجاب و پوشش زن ایرانی می ترسد. به زعم حکومت ایران «دشمن» هم می گويد یکی از عوامل بقا یا سقوط جمهوری اسلامی همین حجاب و پوشش زن ایرانی ست. گفتگوی حمیده آرمیده با بهزاد مهرانی، عضو گروه دانشجویان ودانش آموزان لیبرال دانشگاه های ایران و عضو کمپین نه به حجاب اجباری.