تعیین اماکن خاص برای تجمعات

29 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا با تعیین اماکن خاص برای تجمع و اعتراض موافقید؟ آیا حکومت به دنبال کنترل و سرکوب اعتراضات مردمی است؟