توزیع دولتی مواد مخدر

02 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اعلام طرح توزیع مواد مخدر دولتی با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شده است. کمیسیون قضایی مجلس معتقد است این طرح می‌تواند باعث کاهش مصرف مواد مخدر صنعتی و قطع رابطه قاچاقچیان مواد مخدر با مصرف کنندگان شود.