تعویق فاز دوم یارانه ها در ایران

31 اردیبهشت 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هم زمان با تعویق اجرای فاز دوم یارانه ها رئیس کل بازرسی کل کشور از تخلفات آشکار دولت در اجرای هدفمندی یارانه ها خبر داد. گزارش از وفا آذربهاری.