توصیه نهاد آمریکایی برای مقابله با شیوع کرونا؛ هنگام رفتن به پارک و فعالیت در فضای آزاد به چه نکاتی توجه کنیم؟

27 فروردین 1399