توصیه های موسسه بروکینگز درباره مذاکرات اتمی

12 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با ادامه مذاکرات اتمی میان گروه 5+1 و ایران کارشناسان و بنیادهای فکری آمریکا به بحث و برآورد این مذاکرات و تهیه و ارایه توصیه ها بمنظور کسب اطمینان از دست یابی به توافق نهایی با تهران ادامه میدهند. موسسه بروکینگز این هفته گزارشی از مجموعه توصیه ها به سیاست گذاران آمریکا را در این ارتباط به بحث گذاشت. گزارش از شهلا آراسته.