تورم رسمی در ایران از مرز ۴۰ درصد گذشت

12 فروردین 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مرکز آمار ایران نرخ تورم رسمی را 31 و نیم درصد اعلام است. این در حالی است که گزارش ها حکایت از بی اثر بودن طرح کنترل قیمت ها از سوی دولت دارد و مجلس نیز پیش بینی کرده که نرخ تورم در سال جدید افزایش یابد. گزارش از وفا آذربهاری.