تورم ۳۳ درصدی به اسقبال دولت روحانی رفت

05 اوت 2013
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

مرکز آمار ایران از افزایش دوباره نرخ تورم رسمی خبر داد. با آن که بانک مرکزی پیش بینی کرده بود نرخ تورم در ماه های آینده کاهش خواهد يافت، دست اندرکاران بازار از احتمال افزایش قیمت برخی از کالاها خبر می دهند. گزارش از وفا آذربهاری.