توقیف خودروهای گران قیمت

30 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

پس از آن که رهبر ایران در سخنان اخیر خود از حضور خودروهای گران قیمت در سطح شهر تهران انتقاد کرد، نیروی انتظامی تعدادی از این خودروها را متوقف و بخشی را توقیف کرد. چرا نیروی انتظامی با صاحبان این خودروها برخورد می کند اما با وارد کنندگان نه؟ آیا این اقدام مغایر با اصل مالکیت فردی است؟