توقیف خودروهای گران قیمت

30 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پس از آن که رهبر ایران در سخنان اخیر خود از حضور خودروهای گران قیمت در سطح شهر تهران انتقاد کرد، نیروی انتظامی تعدادی از این خودروها را متوقف و بخشی را توقیف کرد. چرا نیروی انتظامی با صاحبان این خودروها برخورد می کند اما با وارد کنندگان نه؟ آیا این اقدام مغایر با اصل مالکیت فردی است؟