توقف یا کاهش پروازهای شرکت‌های هواپیمایی جهان به چین با هدف مهار گسترش ویروس کرونا

12 بهمن 1398