توقف پیگیری ده پرونده احمدی نژاد بدستور رهبر

13 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقامهای نزدیک به رهبر جمهور ی اسلامی می گویند دولت احمدی نژاد حداقل ده پرونده سنگین دارد که با دستور آیت الله خامنه ای رسیدگی به آنها متوقف شده است. با اینکه تخلف دولت می تواند حتی به عزل رییس جمهوری بینجامد اما نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی می گویند آیت الله خامنه ای مایل است احمدی نژاد سال آخر ریاست را بدون جنجال به پایان برساند. گزارش از آرش سیگارچی.