توپ گرانی دلار در میدان مجلس

04 بهمن 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتشار خبر مربوط به تحقیق و تفحض مجلس شورای اسلامی ازاین بانک را عامل گران شدن دلار عنوان کرد. اما احمد علوی، کارشناس امور اقتصادی و استاد دانشگاه، در گفت و گو با وفا آذربهاری، عواملی دیگر ازجمله تشدید تحریم ها را عامل اصلی گرانی دلار می داند.