توماس کلندر: پرزیدنت ترامپ با موضعش در قبال حمله ایران، راه را برای مذاکره باز گذاشت

01 تیر 1398