تولید داخلی، برند، و نوکیسه ها

22 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیت الله خامنه ای اخیرا با تاکید بر تلاش همگان در تولید داخلی، از نوکیسه ها و بچه پولدارهائی که دنبال برند خارجی هستند انتقاد کرده است. به نظر شما این بچه پولدارهای نوکیسه ای که آقای خامنه ای از آنان انتقاد کرده از کدام قشر و طبقه جامعه ایران اند.