تولید برق با پنجره های شیشه ای

21 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فتو ولتائیک یا تولید برق با استفاده مستقیم از سلول های خورشیدی یکی از روش های تکنولوژی مدرن است که کاربردی روزافزون یافته. و شاید روزی برسد که با استفاده از پنجره های خورشیدی در ساختمان های اداری و تجاری، صورتحساب های مصرف برق به مراتب کمتر شود.