توکلی احمدی نژاد را به «گزافه گویِی» متهم کرد

14 خرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولت و مجلس بر سر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به اختلاف برخورده اند. بعد از اینکه مجلس بودجه مورد نیاز دولت را بخاطر اثرات تورمی تصویب نکرد، دولت احمدی نژاد هم در واکنش از اجرای هدفمندی یارانه ها خودداری کرد. اقدامی که واکنش برخی نمایندگان را برانگیخته است. احمد توکلی، نمایندگان مجلس، احمدی نژاد را به «گزافه گویی» متهم کرده و گفته است رییس جمهوری ایران، مرتکب «جرم فاحش» شده است. گزارش از آرش سیگارچی.