توجه مطبوعات آلمان به برنامه هسته ای تهران

03 مهر 1388
بشنوید
توجه مطبوعات آلمان به برنامه هسته ای تهران
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.