توهین و خشونت کلامی در فضای مجازی

16 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رفتار کاربران ایرانی در فضای مجازی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا خشونت‌های کلامی و توهین‌های برخی کاربران طبیعی است؟ دلیل فحاشی‌ها و توهین‌ها چیست؟