توهین به مقدسات، سب النبی

11 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مصداق توهین را چه کسی و چگونه تعیین می کند‌؟ اثرات و بازتاب چنین احکامی در جامعه چیست ؟ آیا به چالش کشیدن مقدسات سزاوار حکم اعدام است