توفان سندی و سیل در نیویورک

09 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ینها تصاویری است که خبرنگار صدای آمریکا دانیلا شریر، شامگاه دوشنبه در منهتن نیویورک ضبط کرده است. خیابان ها را سیل گرفته و بادهای سهمگین می وزد.