توضیحات نگین حسینی درباره «قانون حمایت از معلولان» در ایران و عدم تخصیص اعتبار به این قانون

12 آذر 1397
بشنوید
توضیحات نگین حسینی درباره «قانون حمایت از معلولان» در ایران و عدم تخصیص اعتبار به این قانون
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.