توانمندسازی زنان و بازشدن جامعه

25 آبان 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دوازدهمین گردهمایی بنیاد زنان ایرانی آمریکایی در واشنگتن دی سی با هدف توانمند سازی زنان و با به اشتراک گذاشتنن تجربیات زنان موفق در عرصه های مختلف برپا شد. موضوع های مختلفی در این همایش مورد بحث قرار گرفت از شکست تابوهای سنتی تا برابری جنسیتی و غلبه بر مشکلات پیشروی زنان در جوامع.