توافقنامه آزاد تجاری بين آمريکا و ژاپن

02 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ايالات متحده و ژاپن تلاش می کنند در مورد امضای يک توافقنامه آزاد تجاری با يکديگر به توافقی مقدماتی دست يابند. قراردادی که به احتمال زياد بخش عمده ای از برنامه سفر اين هفتۀ رئيس جمهوری آمريکا به ژاپن را تشکيل می دهد. گزارش از پروانه هدايت.