توافقنامه امنيتی ده ساله آمريکا و فيليپين

08 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئيس جمهوری آمريکا امروز در آخرين مرحله از سفر خود به آسيا در فيليپين است. چند ساعت پيش از ورود آقای اوباما به فيليپين يک توافقنامه امنيتی ده ساله ميان سفير آمريکا و وزير دفاع فيليپين به امضا رسيد. ايالات متحده با اينکه ده سال پيش کليه پايگاه های نظامی خود در فيليپين را بست، مناسبات دو کشور در سطح استقرار دوره ای سرباز، هواپيمای جنگی و رزمناو در فيليپين همچنان ادامه داشته است. گزارش از پروانه هدايت.