توافق شورای امنيت در مورد سوريه

07 مهر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد بر سر قطعنامه انهدام سلاح های شیمیایی در سوریه توافق کردند. این توافق گامی اساسی در نابودی سلاح های شیمیایی در سوریه است که استفاده از آن در ماه اوت گذشته بیش از 1400 کشته بر جای گذاشت. گزارش از مهدی آرمی.