توافق هيئت های نمايندگی کره شمالی و جنوبی

23 مهر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هيئت های نمايندگی کره شمالی و جنوبی در سالگرد نخستين ديدار رسمی در سطح مقام های ارشد دو کشور در پيونگ يانگ، در زمينۀ وصل مجدد خطوط آهن و بازگشايی جاده های ميان دو کشور با يکديگر به توافق رسيدند.