لیلا زانا، نماینده پارلمان ترکیه تاریخ را تکرار کرد

29 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سوگند لیلا زانا نماینده حزب دموکراتیک خلق‌ها در پارلمان ترکیه، نوعی تکرار تاریخ در مناسبات کردها و دولت ترکیه توصیف شده است. با این حال، دنیز بایکال رییس موقت پارلمان ترکیه سوگند خانم زانا به عنوان نماینده پارلمان را رد کرده است.گزارش شپول عباسی