اعتراض اخراجی های دانشگاه‌های ترکیه: برگزاری کلاس های رایگان

05 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ترکیه، اساتید و مدرسان اخراج شده از دانشگاه، کلاس های درس خود را به نشانه اعتراض در پارک های پایتخت و به صورت رایگان برگزار کردند. گروهی از استادان دانشگاه در ترکیه، پس از کودتای نافرجام ان کشور در ماه ژوئیه، به اتهام همکاری با مخالفان از کار برکنار شدند. گزارش شیده رضایی